Home Genel SağlıkBakteriyel artrit
Bakteriyel artrit

Bakteriyel artrit

Bakteriyel artrit nedir ?
Streptokok, stafilokok, gonokok, vb. gibi bakterilerden bir eklem çevresinde ileri gelen bir enfeksiyondur.

Bakteriyel artritin çare usulleri nelerdir ?
Eğer enfeksiyon ciddî ise cerahatin alınır tası için cerrahî müdaha­le gerekli olabilir. Bu gibi hallerde durumun kötüleşmesini önlemek için antibiyotik ilâçların kullanılması çok yararlıdır.

Bakteriyel artritten bir eklemin sürekli olarak sakat kalması müm­kün müdür ?
Evet. Bazı vakalarda hastalanan eklemin etrafındaki zarlar enfek­siyondan yıkılmış olabileceğinden eklem hareketsiz kalabilir.

Günümüzde bakteriyel artrite artı rastlanmakta mıdır ?
Hayır. Vücudun başka yerlerindeki bakterilerin zamanında teda­visiyle çoğunlukla bakterilerin eklemlere girmesi önlenmektedir. Antibiyotik ilâçlar gonore, stafilokok ve streptokok enfeksiyonlarının artrit getirmesi olayları büyük ölçüde azalmıştır.