Home Genel SağlıkRomatizmal artrit
Romatizmal artrit

Romatizmal artrit

Artrit nedir ?
Bir veya ansızın fazla eklemin iltihaplanmasına veya yozlaşmış ol­masına yol açan bir hastalıktır.

Romatizma nedir ?
Romatizma genelde çok öbür ve dağıtılmış, çok kere de süresiz kas, eklem, adale kirişi, bursal ve adale-iskelet sisteminin başka kısımlarında duyulan ağrı ve acılara denmektedir.

Artritin en genel türleri hangileridir ?
a. Romatizmal artrit.
b. Osteoartrit (Eklem artriti).
c. Gut artriti.
d. Travmatik artrit.
e. Bakteriyel artrit.
f. Kimyasal ya da hormonal harmoni bozukluğundan ileri gelen artrit.

Artritin tedavisinde kortizonun rolü nedir ?
Kortizon, fazla kişinin sandığı gibi her derde derman olmaktan çok uzaktır. Günümüzde artrit hallerde kortizon kullanılması, çoğu artrit hallerde görülen sancı şişkinlik ve yeteneksizlik tesirlerini azaltmakta yararlı olduğundandır. Diğer Taraftan kortizon, ancak başka daha az güvenli olmayan olan tedavi usullerini hastanın sancılarını yeterli derecede hafifletemediği zamanlarda kullanılmaktadır.

Kortizon, artritik bir durumu çare edebilir mi ?
Hayır. Fakat bir rahatlama sağlar; ama hastalığın teme]ini teş­kil eden sebebin tedavisinde bir yararı olmaz.

Kortizon, eklem zedelenmesini önleyebilir mi ?
Son yapılan bilimsel araştırmalar kortizonun bu yolda yardımsever ol­madığını göstermiştir. Oysa, bu alanda yetkili olan bir takım uzmanlar bunun aksini iddia etmektedirler.

Kortizon kullanılması güvenilir midir ?
Evet, ama tam bir tıbbî denetleme aşağı kullanılması şartı ile.

Artrit tedavisinde aspirin ne rol oynar ?
Belirtileri hafifletmek için kullanılacak en iyi ilâçlardan biridir.

Tıbbî kontrol olmadan aspirinin uzun süreler kullanılması dürüst mu­dur ?
Hayır. Aspirin kullanılması birçok yan tesirlere yol açabilir. Ancak tıbbî teftiş aşağıda kullanılması gerekir.

Salisilatlar nedir ?
Artrit belirtilerini hafifletmeye faydalı ve aralarında aspirin de bu­lunan bir ilâç kategorisidir.

Artrit tedavisi için faydalı başka ilâçlar hangileridir ?
Artritten mustarip olanlara «Indocin» ve «Motrin» adındaki iki ilâç çok iyi gelmektedir.

Aspirin, eczanelerde satılan ve büyük reklamları yapılan patentli ilâçlar değin tesirli midir ?
Evet.

Artritten rahatsız olan hasta perhizlerden yararlanabilir mi ?
Genelde perhizler tesirsizdir. Bunun bir istisnası gut’ta vardır. Düşük bir «purine» perhizi krizlerin sayısını azaltabilir.

Dişlerin çekilmesiyle artrit hafifler mi ?
Genelde hayır. Bir Takım dişlerin çekilmesi oysa artritin onlardan geldiği saptama edildiği zamanlar dürüst olabilir. Sağlam dişlerin çe­kilmesi katiyen dürüst değildir.

Bademciklerin alınması artrite muavin olabilir mi ?
Yukarıdaki cevap bu soru için de geçerlidir.

İklim değiştirilmesi artrite muavin olabilir mi ?
Bazı artrit hastaları, ılık ve kuru bir iklimde daha bakımlı ederler.

Artrit tedavisinde kaplıcalar ne derece asistan olabilir ?
Kaplıcaların tedavi nitelikleri yoktur. Ama dinlenme, rahatlama, psikoterapi ve çevre değişikliği gibi faktörlerin bir araya gelmesiy­le hastalar kaplıcalardan nispeten yararlanabilirler. Kaplıcalardaki mineral sularda banyo yapmanın veya bunları içmenin artrite faydalı olabileceğine dair bilimsel hiçbir kanıt yoktur.

Kabızlık artrite tesir eder mî ?
Hayır.

nadiren müshil edinmek artrite muavin olabilir mi ?
Fakat geçici bir rahatlama getirebilme bakımından evet.

Kalınbağırsağa ait «irrigation»lar artrite yararlı mıdır ?
Hayır.

Artrite yardımcı olabilecek aşılar bulunmuş mudur ?
Şimdiye dek bulunmamıştır.

Antibiyotikler artrite muavin olabilir mi ?
Oysa artrit belsoğukluğu veya streptokok enfeksiyonu gibi bak­teriler yüzünden ileri gelmişse yardımcı olur.

Cerrahî yolla, artritten hasar görenler iyileştirilebilinir mi ?
Evet. Son yıllarda artritten sakatlığa uğrayanların sakatlanan uzuvların eski haline getirilmesi ve düzeltilmesi için başarılı cerrahi müdahale yolları geliştirilmiştir. Bu gibi müdahaleler kronik artrit sakatlıklara uğrayanlara çok yardımsever olmuştur.