Home Sağlık HaberleriRuh SağlığıNöroloji Hangi Hastalıklara Bakıyor
Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakıyor

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakıyor

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR Tıp biliminde nöroloji, genel anlamıyla beyin, beyin sapı, omurilik ve tüm vücuttaki tüm sinir sistemi rahatsızlıklarını kapsayan bir esas bilim dalıdır. 19.yy.da psikiyatri ile beraber bir…

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR

Tıp biliminde nöroloji, genel anlamıyla beyin, beyin sapı, omurilik ve tüm vücuttaki bütün asap sistemi rahatsızlıklarını kapsayan bir esas bilim dalıdır. 19.yy.da psikiyatri ile beraber bir bilim dalıyken, 20. yy.da psikiyatri, başlıca bilim dalı olarak nörolojiden ayrılmıştır. Gövde sinir sistemi ile ilgili bütün rahatsızlıklara bugün nöroloji bilimi bakmaktadır.

NÖROLOJİ BİLİMİ NEDİR?

Latince “neuron” ve “logia” sözcüklerinin bileşiminden oluşan nöroloji bilimi merkezi veya bölgesel asap dokusu, adale ve bunlara destek olan dokuları, bu dokulara kan içeren damarları ilgilendiren hastalıkları inceleyen ve beyin, beyin sapı, omurilik ve asap sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde çalışan bir bilim dalıdır. Tedavide cerrahi dışındaki tüm uygulamalar yapılır. Nöroşirürji ise, cerrahi ana bilim dalının bir koludur ve beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili nörolojik cerrahi tedavileri yapar. Beyin lobuna bağlı beyin hasarları, beyin fonksiyon hasarları, omurilik hastalıkları, periferik nevroz, kafatası nevroz, otonom asap sistemi hastalığı, epilepsi, uyku hastalıkları, migren ve diğer alıcı ağır baş ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, nöropsikiyatrik hastalıklar ve merkezi nöropatik hastalıklar nöroloji başlıca bilim dalını ilgilendiren sinir sistemi hastalıklarıdır.

NÖROLOJİ’YE UYGULAMAK İÇİN HANGİ ŞİKAYETLERİNİZ OLMALI?

Eğer; amnezi, amnezi, kol veya bacaklarda uyuşma duygusal veya hareket kaybı, ellerde titreme, parmak uçlarında uyuşma, vücudun yalnızca belirlenmiş bir bölümünde hissizlik duygusal, aşırı baş ağrısı, geçmeyen baş dönmesi, kasılma, demans, çift görme, yüz ağrısı, kelimeleri yanlış söyleme, dengesizlik, istemsiz hareketler ve seyirme hissediyorsanız mutlaka bir nörolog ile görüşmeniz gerekir. Vücudun belki de en önemli organları olan beyin ve omurilik ile ilgili hiç bir semptom, ertelemeye veya ihmalkârlık edilmeye gelebilecek belirtiler değildir.

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA SÜREÇ NASIL İŞLER?

Nörolojik muayene ve hastalığın geçmişi ile ilgili açık ve net bilgilerin alınması, hastalığın teşhisi ile birlikte ayakta ya da yatarak çare, hastalığın izlenmesi ve gerekli görüldüğünde nörolojik rehabilitasyon yöntemleri uygulanması, nörolojik hastalıklarda uygulanması gereken genel süreçtir. Asap sistemi ve beyinin karışık yapısından dolayı ara sıra en gelişmiş görüntüleme teknikleri bile hastalığın teşhisinde yeterli görüntüleri vermemektedir. bu nedenle nörolog muayenesi fazla önemlidir.