Home Posts tagged "kalıtsalhastalık"
FENİLKETONÜRİ OTOZOMAL RESESİF

FENİLKETONÜRİ OTOZOMAL RESESİF

Fenilketonüri otozomal resesif olarak geçen kalıtımsal bir hastalıktır yani hastalığın oluşabilmesi için hem annenin hem de babanın bu hastalık açısından taşıyıcı olması gerekmektedir. Ülkemizde akraba evliliği oranlarının yüksek olması nedeniyle Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan daha yüksek oranda görülmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 300 fenilketonüri bebek doğmaktadır ve görülme sıklığı 3.000 – 4.000 yenidoğanda bir […]

Devam