Home Genel SağlıkPasif içicilik beyni etkiler
Pasif içicilik beyni etkiler

Pasif içicilik beyni etkiler

Sigara içmenin ve kirli havanın ciğerlerimizi fena etkilediğini düşünürüz. Öyledir de ama bununla birlikte da kan dolaşımı sistemi­mizi, kalp ve beyin fonksiyonlarımızı da etkilemektedir. Dingin içici­likte sigara sadece kan akışını yavaşlatmakla kalmaz fakat aynı za­manda da net düşünme yeteneğimizi de negatif etkiler.

Pasif içici olan Eve yanında sigara içilmesinden hiç hoşlan­mazdı. Anne olduğu zaman konuyla daha yakından ilgilenmeye baş­ladı.

Öğrendikleri aleyhinde Eve şaşkına döndü. “Risk unsuru olan sigaranın akciğerlerden kalbe ve hatta dişlere dek bedenin ayrı fonskiyonlannı zayıflatarak birçok hastalığa yakalanabileceğimizi adeta hepimiz biliriz. Fakat gerçi çevremizde birçok kişi sigara içiyor. İşyerlerinde ve lokantalarda bile içebiliyorlar.”

Eve’in kaygıları artarken, bir yana da ailesini bu beladan nasıl koruyabileceğini düşünüyordu. Ne var ancak, çoğu kişi özellik­le çocuklar bu riskin altındadırlar.

Dingin içiciliğin çocuklar üzerindeki negatif etkisi de unutul­maması gereken bir gerçektir. Yanlannda sigara içilen çocuklann öğrenme kapasitelerinin etkilendiğini öğrenen Eve, sigara içmeyen­lerin yanına sigara içenlere karşısında çıkabilecek bir grup oluşturmaya karar verdi. Eve’in grubuna Florida’nın her yanından birçok kişi ka­tıldı. Grup lokantalarda ve işyerlerinde sigara içilmesinin yasaklan­ması için bir kampanya başlattı.

Broşülerinden birinde, “Başkasının Dumanını İçinize Çeki­yorsunuz, Bunu Yeniden Düşünün,” diye yazıyor ve dumanla be­yin arasındaki ilişki vurgulanıyordu.

Kampanya başanlı oldu, Eve ve arkadaşlan istediklerini elde etmişlerdi. “Kendimizi, ailelerimizi ve birbirimizi korumanın zama­nı gelmişti artık,” diyor Eve.

Cincinnati Çocuk Hastanesi bir grup çocuk üzerinde yaptığı de­neylerde yanlarında sigara içilmeyenlere oranla edilgen içici olan çocuklarda yüzde 85 oranında okuma, mantık yürütme ve matematik problemlerini çözme zorluğu saptamıştır.