Home Sağlık HaberleriGöz SağlığıDiyabet Hastalığı ve Göz Nedir? Hakkında Bilgi
Diyabet Hastalığı ve Göz Nedir? Hakkında Bilgi

Diyabet Hastalığı ve Göz Nedir? Hakkında Bilgi

Şeker hastalğı, yaşayanlar bilir, hiç de adı gibi bir rahatsızlık değildir; ve yaşamı nahoş yapar. Gerçi ast etkilerinden korunmak ve sağ­lıkla, sevenlerinizle birlikte fakat mahrum kalmadan yaşamak mümkündür. Şeker hastalığını dipsiz bir kuyuya benzetebiliriz; şekerin yüksek olduğu her gün içine bir taş atılan ve atılan taşın geri çıkarılamadığı bir kuyuya. Yıllar sonradan bu taşlar kuyuyu doldurmaya başlayınca yan etkiler ortaya çıkar, fakat taşları içeri almamak olası olmadığı için vücuttaki biriken etki­ler şeker düzene girse bile yıllar öncesindeki haline döndürülemez. Eğer taşlar biriktirilmezse, şeker hastalığı mutlaka geçinilmesi gereken biri gibi ele alınırsa onunla dost bile olunabilir.

Diyabet gözde ne gibi sorunlara yol açar?
Damarlar bir tarlayı sulayan su hortumlarına benzer. Yalnızca muhakkak bir tarla sulan-malı, su yolda diğer tarlayı ıslatmamalıdır, göz içindeki inşa normalde bu şekil­dedir.

Şeker hastalğında damar çeperleri bozulduğu için yer yer hortumdan su ka­çağı olur, ıslanmaması gereken tarla ıslanır yani göz içinde kanamalar olur. Hortumdan kaçan su, ana sulanması gereken tarlaya ulaşıp orayı yeterince sula-yamadığı için de göz içinde bir takım bölgelerde beslenme bozulur, yeterince kan ge­lemediği için. Kanama olan bölgelerde görme bozulur, kanamanın emilmesi de nemli bir parkenin kabarması gibi göz içinde o bölgelerde kabarma ve büzüşmelere neden olur. Anemik kalan bölgelerde ise arzu nedeniyle hücreler yasamlarını yitirmeye başlar. Doğal afet gibi olan bu bozukluklar burada durmaz. Denge bir defa bozulunca vücudun dengeyi düzeltmek için yaptığı müdahaleler işi daha da karıştırır. Beti Benzi Kaçmış bölgelerden gelen “imdat, açız!” yakarışına karşılık cisim o bölgelerde yeni damarlar üretip açlığı önlemeye çalışır. Fakat bu müdaha­le yalnızca işleri daha da karıştırır çünkü ye­ni damarlar ayrıca kanamaya daha eğilimlidir ayrıca de olmamaları gereken yerlerde mey­dana geldikleri için göz tansiyonunu ağırlık­seltebilirler. Sorun sorun üstüne yani. bir de üstüne, şekerin artı su tutabilme özelliği sebebiyle şişip bulanıklaşan göz merceği ka­tarakt olabilir.

Şeker hastalığının göze etkisi nedir?
Tüm vücutta olduğu gibi favori de şeker hastalığı ince damarların duvarını bozar. yaptığı budur. bunun dışında katarakt yapabilir.

Şeker hastalığının gözdeki etkileri nasıl tedavi edilir?
Demin damar çeperlerinin yeni bozulduğu dönemde eğer kan şekeri kontrol altı­na alınabilirse her şey eskisi gibi normale dönebilir.

Eğer kanamalar ve açlık başlamışsa o zaman arzu olan bölgenin vücudun alaka ala­nının dışına çıkarılması gerekmektedir. Yahut yeni damarlar işi daha da karıştı­rabilir. Bunun için lazer silahı (!) kullanılır; aç bölgeler bu silahla imha edilerek “açız” mesajını vermeleri engellenir. İyi sulanmamış tarladaki ayrık otlarından kurtulmak için lazer yapılır da denilebilir. Lazer tedavisinin yapılması gereken ala­nın genişliği aç bölgelere tarafından ayarlanır. Ara Sıra bu işlemin yerine ya da yanında göz içine özel bir ilaç yapılması da işe yarar.

Şeker hastası olan herkeste eninde sonunda göz sorunları ortaya çıkar mı?
Eğer kan şekeri düzeyi ahenkli ise ve HemoglobinAlC düzeyi olağan seyrediyorsa hayır, gözler hiçbir zaman etkilenmeyebilir.

Şeker hastalığının göze etkileri nasıl tanı edilir?
Göz içindeki değişiklikleri saptamak için gözbebeğinin damlalarla büyütülme-sinin arkasında, göz içine teleskop gibi özel aydınlatılmış büyüteçlerle bakılması gerekir. Şeker hastası olanlarda gözbebeğini büyüten damlaların etkisi birazcık geç görülür (hastanede asgari 2 saat kalmanız gerekebilir ve daha sonra -özellikle de güneşli gün­lerde- araba kullanmanız güç olabilir). İnsan gözünün ayırt edemeyeceği dolaşım bozukluklarını atamak için kol damarından boyalı bir ilaç verilerek göz filminin (göz anjiyosu) çekilmesi de gerekir.

Şeker Hastalarının Göz Açısından Dikkat Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
* İlacınızı doktor söylemedikçe bırakmayın. İlacı bırakınca şeker yine yükselir.
* Giderek bulanık görme veya miyopta çoğaltma olursa şekerinizi ölçün. Bun­lar artış işaretidir.
* Şekerinizi kendiniz ölçmeyi öğrenin.
* Şekerinizin ne yüksek ne de fazla düşük olmamasında kararlı olun.
* Müşteri I (insülin kullanan) şeker hastaları 5 yıla değin yılda bir kez, 5 yıldan sonradan her 6 ayda bir göz muayenesi olmalıdır.
* Alıcı II (insülin kullanmayan) şeker hastaları 10 yıla dek yılda bir kez, 10 yıldan daha sonra her 6 ayda bir göz muayenesi olmalıdır.

Şeker hastalığının gözde öncü belirtileri var mıdır?
Sık meydana çıkan arpacıklar ve kirpik dibi iltihapları henüz fark edilmemiş bir şeker hasta­lığının birincil belirtileri olabilir.

Diyabet gözle ilgili daha başka sorunlara da yol açabilir mi?
Maalesef evet. Yüksek şeker favori olduğu gibi beyinde de ince damarlarda besin bozukluğu yapabilir. Hangi damarda sorun yaparsa o damarın beslediği sinir aç kalır. O zaman da göz kapağı düşüklüğü, gözü içe, dışa veya yukarı, aşağıda hareket ettire­meme (gözü hareket ettiren sinirlerin felci), buna emrindeki çift görme veya göz kapağını kapatamama ile güiümseyememe (yüz felci) olabilir. Şeker düzene girince bunlar da ya­vaş yavaş düzelir.

Şeker hastalığına emrindeki göz sorunları tedavi edil­mezse ne olur?
Genel kaide olarak vücutta hiçbir şekilde ölen hücreler diriltilemez ve bu şekilde kayıp geri getirilemez. Göz bu kurala harfiyen uyar; kansızlığa hiç dayanma edemez. Çare edilmeyen ve ilerleyen kayıp geri dön­mez. Sonuçta meslek hiç görme­meye değin dayanabilir.