Home Genel SağlıkBöceklerden detan bazlı ürünler kullanarak kurtulun
Böceklerden detan bazlı ürünler kullanarak kurtulun

Böceklerden detan bazlı ürünler kullanarak kurtulun

Piyasada sayısız böcek ilacı bulunmaktadır. Bileşiminde kim­yasal diethyltoluamid bulunan detan bazlı böcek ilaçlarının etkileri­nin hem uzun ömürlü oldukları, hem de ilk kullanımdan sonra etki­sini gösterdiği saptanmıştır. Bu tür ürünler askerleri böcek ısırmala­rından korumak amacıyla Amerikalı bilim adamları tarafından üre­tilmiştir.

“Bu bazen sohbet konusu da olabi­liyor. İnsanlara ne iş yaptığımı söylediğimde hepsi bir ağızdan ba­na birçok şey soruyor. Hemen hemen her yerde irili ufaklı birçok böcek ve sinek hepimizin karşısına çıkmaktadır ama nedense onlar­la fazla ilgilenmeyiz.”

Sık sorulan sorulardan biri de böcek ve sinek ısı­rıklarının nasıl azaltılabileceğidir. Bu soru aslında yalnızca böcek ve sinek ısırmasının verdiği tedirginlikle ilgili değil ama aynı za­manda herkeste var olan bir kaygıyı da içermekte olduğunu zamanla daha iyi fark etmişti. Örneğin sivrisinekler hem in­sanlara son derece zararlı olan böceklerdir, hem de birçok hastalığı insandan insana taşımaktadırlar. Martin insanlarla böceklerin dav­ranışlarını incelemiş ve işe yarayan bir strateji oluşturmuştu.

Böcek ısırmalannı önlemek için insanlann uzun kollu açık renkli giysiler ve pantolonlar giymeleri, şafak sökerken ve akşam olurken açık havada bulunmamalan, doğru böcek ve sinek ilacını kullanmalan gerekmektedir.

“En iyi ve kaliteli böcek ve sinek ilaçlan onlan aslında öldür­mez ya da geri püskürtmez yalnızca sersemletir. Detanlı ilaçlar siv­risineklerle insanlan ısıran diğer böceklere çekici gelen insandaki ve diğer memelilerdeki karbondioksite doğru gelmelerini engeller, kafalarını karıştırır” diyor.

“Sineklerle böcekler ortadan yok olmazlar bunu sağlayacak bir şey de yoktur ama kendilerine uygun bir kurban bulmadıklannda ilgilerini yitirirler.”

Florida Üniversitesi Entomoloji Laboratuvarı’nda yapılan bir deneyde detan içeren ürünlerin sivrisinek ısırıklarını en aza in­dirdiği saptanmıştır.