Home Sağlık HaberleriAIDSAIDS kan tahlilinde anlaşılabilir mı?
AIDS kan tahlilinde anlaşılabilir mı?

AIDS kan tahlilinde anlaşılabilir mı?

AIDS hastalığı kan tahlili sonucunda anlaşılır mı, kan tahlilinde aids anlaşılır mı, aids kan tahlili ile belirlenmiş olur mu, kan testiyle aids anlaşılır mı, olağan kan testinde aids muhakkak olur…

AIDS hastalığı kan tahlili sonucunda anlaşılır mı, kan tahlilinde aids kavranabilir mı, aids kan tahlili ile kesin olur mu, kan testiyle aids anlaşılabilir mı, adi kan testinde aids emin olur mu çoğu kişi bu soruların yanıtı merak etmektedir.

Kızılay kurumuna verilen kanların ve kesin olmayan durumlarda şahısların AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları bulunup bulunmadığı alınan kanların analizi sonucunda öğrenilmektedir. Alınan kanlar ELISA, IFA ve Western Blot testleri bir uçtan bir uca tahlil edilir ve kişinin kanında HİV virüsü bulunup bulunmadığı anlaşılması mümkün. Günümüzde AIDS testi için en çok kan örneklerinde yapılan ELISA (Enzim-linked immunosorbent assay) testidir.

ELISA, IFA ve Western Blot testleri fazla duyarlıdır. Özellikle de ELISA testi hemen herkeste virüsü belirleyebiliyor. Ancak bir takım romatoid artrit veya öteki bazı faktörlerin varlığında yanlış sonuçlarda elde edilmektedir. ELISA testi pozitif sonuç verirse, sonuçtan belli muhakkak edinmek için Western biot testi uygulanır. Bu teste artı sonuç verirse AIDS hastalığı kesinkes tanı edilmiş olur. Artı sonuçların Sıhhat Bakanlığı’na bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

AIDS kan tahlilinde anlaşılması mümkün mı?